Širina frekventnog opsega

Širina frekventnog (frekvencijskog) pojasa, ili frekventni (frekvencijski) opseg (engl. bandwidth) je širina frekventnog intervala komunikacijskog kanala koji se koristi u komunikaciji između predajne i prijemne strane.

Širina frekventnog pojasa: razlika između gornje i donje granične frekvencije.

Frekventni opseg se može iskazati i kao razlika između donje i donje granične frekvencije signala ili opseg frekvencija koje koristi neka oprema. Mjera širine frekvencijskog pojasa je herc.

Pojašnjenje

uredi

Frekvencijski opseg je centralni pojam u telekomunikacijama, sa značajnim utjecajem u mnogim disciplinama, uključujući informatiku, radio komunikacije, obradu signala, te spektroskopiju.

S obzirom da je u današnje vrijeme prevagnula digitalna telekomunikacija nad analognom to se pojam frekvencijskog opsega, zahvaljujući teoremi odabiranja, usko vezuje uz pojam protoka podataka odnosno širina frekvencijskog opsega za količinu podataka koja se u jedinici vremena može prenijeti kroz komunikacijski kanal.

Primjer

uredi

Kao primjer možemo uzeti frekventni opseg frekvencija ljudskog glasa. Najniža frekvencija je oko f1=300 Hz, a najviša oko f2=3000 Hz. Tako je širina frekventnog pojasa:

ŠFP = f2f1 = 3000-300 = 2700 Hz.

Informatika

uredi

Širina frekvencijskog pojasa u informatici je količina podataka koju u određenom vremenskom periodu dva kompjutera mogu da razmijene. Jedinica širine frekvencijskog pojasa je b/s (bit po sekundi).

Internet

uredi

Vremenom je širina frekvencijskog pojasa postala glavni problem Interneta, budući da propusna moć globalne mreže zavisi od propusne moći svih njenih dijelova. Vremenom, razvoj tehnologija ISDN i ADSL ublažava taj problem.

Literatura

uredi
  • Principles of Electronic Communication Systems, Louis E. Frenzel, Glencoe/McGraw-Hill, ISBN 0-02-800409-4, str. 23.

Vanjske veze

uredi