Širina frekventnog opsega

Širina frekventnog (frekvencijskog) pojasa, ili frekventni (frekvencijski) opseg (engl. bandwidth) je širina frekventnog intervala komunikacijskog kanala koji se koristi u komunikaciji između predajne i prijemne strane.

Širina frekventnog pojasa: razlika između gornje i donje granične frekvencije.

Frekventni opseg se može iskazati i kao razlika između donje i donje granične frekvencije signala ili opseg frekvencija koje koristi neka oprema. Mjera širine frekvencijskog pojasa je herc.

PojašnjenjeUredi

Frekvencijski opseg je centralni pojam u telekomunikacijama, sa značajnim utjecajem u mnogim disciplinama, uključujući informatiku, radio komunikacije, obradu signala, te spektroskopiju.

S obzirom da je u današnje vrijeme prevagnula digitalna telekomunikacija nad analognom to se pojam frekvencijskog opsega, zahvaljujući teoremi odabiranja, usko vezuje uz pojam protoka podataka odnosno širina frekvencijskog opsega za količinu podataka koja se u jedinici vremena može prenijeti kroz komunikacijski kanal.

PrimjerUredi

Kao primjer možemo uzeti frekventni opseg frekvencija ljudskog glasa. Najniža frekvencija je oko f1=300 Hz, a najviša oko f2=3000 Hz. Tako je širina frekventnog pojasa:

ŠFP = f2f1 = 3000-300 = 2700 Hz.

InformatikaUredi

Širina frekvencijskog pojasa u informatici je količina podataka koju u određenom vremenskom periodu dva kompjutera mogu da razmijene. Jedinica širine frekvencijskog pojasa je b/s (bit po sekundi).

InternetUredi

Vremenom je širina frekvencijskog pojasa postala glavni problem Interneta, budući da propusna moć globalne mreže zavisi od propusne moći svih njenih dijelova. Vremenom, razvoj tehnologija ISDN i ADSL ublažava taj problem.

LiteraturaUredi

  • Principles of Electronic Communication Systems, Louis E. Frenzel, Glencoe/McGraw-Hill, ISBN 0-02-800409-4, str. 23.

Vanjske vezeUredi