Šiptar je slovenizovani oblik albanskog etnonima Shqiptar (Šćiptar), odnosno Shqipëtar (Šćipetar), kojim Albanci sami sebe nazivaju. Usled negativne konotacije, termin "Šiptari" se smatra uvredljivim u srpskom[1][2][3][4], makedonskom[5][6] i drugim južnoslovenskim jezicima.

Naziv "Šiptari" (Shqiptarët) se počeo upotrebljavati u toku NOB-a u Jugoslaviji umesto ranije "Arbanasi", "Arnauti", kao i "Šćiperija" (Shqipëria/Shqipëri) ili "Šipnija" (Shqipnia/Shqipni) umesto "Arbanija".[7] Uvođenjem imena "Šiptari" htelo se istaći jedinstvo albanskog naroda Jugoslavije i Albanije. U praksi međutim suprotno prvobitnim namerama, izraz je regionalizovan te je poslužio upravo za razlikovanje pripadnika albanske narodnosti u Jugoslaviji od Albanaca u Albaniji i ostalih po svetu.[7] Vremenom ovaj naziv stiče negativnu konotaciju. Otuda u Jugoslaviji od 1968. dolazi do prestanka upotrebe naziva "Šiptari" i uvođenja jedinstvenog nacionalnog imena "Albanci".[7]

U Srbiji politički nekorektan termin "Šiptar" danas koriste nacionalistički autori[8].[9]

U Makedoniji je 2009. godine izbio veliki skandal u javnosti nakon što je Makedonska akademija nauka (MANU) izdala Makedonsku enciklopediju u kojoj se Albanci nazivaju „Šiptarima”.[5]

Vidi još

Reference

Spoljašnje veze