Šiljh ili Chleuh je naziv za berbersku etničku grupu koja živi u masivu Atlas u Maroku. Govore Tasheliyht jezikom.