Šehzade Mehmed

Šehzade Mehmed (turski: Şehzade Mehmed; 1521-1542) je bio prvi sin osmanskog sultana Sulejmana Veličanstvenog i sultanije Hurem. Umro je mlad od boginja. Bio je oženjen Sultanijom Esmehan kcerkom Sultanije Šah sa kojom je imao djete

Princ Mehmed
Suprug/a/e/ziEsmahan Baharnaz Sultan
Potomstvo
Humašah Sultanija
OtacSulejman I
MajkaRokselana
Rođen/a1521.
1542.
Manisa ,Osmansko Carstvo