Šahovska partija

Šahovska partija se igra između dva protivnika koji naizmenično pomeraju svoje figure na kvadratnoj ploči koja se zove šahovska tabla. Igrač sa belim figurama započinje partiju. Za igrača se kaže da je „na potezu“ kada njegov protivnik završi potez.