Šat ili šad (staroturkijski: , šad[1]) je bila titula, odnosno funkcija u ranim turskim (turkijskim) državama, koja otprilike odgovara guverneru. "Šad" se mogao imenovati jedino nad vazalnim plemenima, gdje je predstavljao interese vladajućeg kagana. Ime plemena je uvijek bilo vezano uz titulu, npr. Tardu-šad je mogao biti šad jedino nad plemenom Tardu.[2] Titula je sa sobom povlačila određenu autonomiju, ali su veze sa kaganom varirale u odnosu na političke i druge okolnosti.

Fusnote uredi

  • Mahpirov V.U. Names of remote ancestors. Almaty, Oriental Institute, 1997, ISВN 9965-01-085-4
  1. Ethno Cultural Dictionary, TÜRIK BITIG
  2. Zuev Yu. A., "Horse Tamgas from Vassal Princedoms (Translation of Chinese composition "Tanghuyao" of 8-10th centuries)", Kazakh SSR Academy of Sciences, Alma-Ata, I960, p. 107 (In Russian)