Šablon:Taksokvir


Kod uredi

{{Taksokvir
| boja                  = 
| ime                   = 
| status                 = 
| vremenski_raspon            = 
| slika                  = 
| slika_širina              = 
| slika_alt                = 
| slika_opis               = 
| slika_opis_poz             =
| slika2                 = 
| slika2_širina              = 
| slika2_alt               = 
| slika2_opis               = 
| klasifikacija_status          = 
| virus_grupa               = 
| nekategorizirana_naddomena       = 
| nekategorizirana_naddomena_autorstvo  = 
| naddomena                = 
| naddomena_autorstvo           = 
| domena                 = 
| domena_autorstvo            = 
| superregnum               = 
| superregnum_autorstvo          = 
| nekategorizirano_regnum         = 
| nekategorizirano_regnum_autorstvo    = 
| regnum                 = 
| regnum_autorstvo            = 
| subregnum                = 
| subregnum_autorstvo           = 
| superdivisio              = 
| superdivisio_autorstvo         = 
| superphylum               = 
| superphylum_autorstvo          = 
| nekategorizirana_divisio        = 
| nekategorizirana_divisio_autorstvo   =
| divisio                 = 
| divisio_autorstvo            = 
| nekategorizirani_phylum         = 
| nekategorizirani_phylum_autorstvo    = 
| phylum                 = 
| phylum_autorstvo            =
| subdivisio               = 
| subdivisio_autorstvo          = 
| subphylum                = 
| subphylum_autorstvo           = 
| infraphylum               = 
| infraphylum_autorstvo          = 
| microphylum               = 
| microphylum_autorstvo          = 
| nanophylum               = 
| nanophylum_autorstvo          = 
| superclassis              = 
| superclassis_autorstvo         = 
| nekategorizirani_classis        = 
| nekategorizirani_classis_autorstvo   = 
| classis                 = 
| classis_autorstvo            = 
| nekategorizirani_subclassis       = 
| nekategorizirani_subclassis_autorstvo  = 
| subclassis               = 
| subclassis_autorstvo          = 
| nekategorizirani_infraclassis      = 
| nekategorizirani_infraclassis_autorstvo = 
| infraclassis              = 
| infraclassis_autorstvo         = 
| magnordo                = 
| magnordo_autorstvo           = 
| superordo                = 
| superordo_autorstvo           = 
| nekategorizirani_ordo          = 
| nekategorizirani_ordo_autorstvo     = 
| ordo                  = 
| ordo_autorstvo             = 
| subordo                 = 
| subordo_autorstvo            = 
| infraordo                = 
| infraordo_autorstvo           = 
| parvordo                = 
| parvordo_autorstvo           = 
| zoodivisio               = 
| zoodivisio_autorstvo          = 
| zoosectio                = 
| zoosectio_autorstvo           = 
| zoosubsectio              = 
| zoosubsectio_autorstvo         = 
| nekategorizirana_superfamilia      = 
| nekategorizirana_superfamilia_autorstvo = 
| superfamilia              = 
| superfamilia_autorstvo         = 
| familia                 = 
| familia_autorstvo            = 
| subfamilia               = 
| subfamilia_autorstvo          = 
| supertribus               = 
| supertribus_autorstvo          = 
| nekategorizirani_tribus         = 
| nekategorizirani_tribus_autorstvo    = 
| tribus                 = 
| tribus_autorstvo            = 
| subtribus                = 
| subtribus_autorstvo           = 
| alliance                = 
| alliance_autorstvo           = 
| nekategorizirani_genus         = 
| nekategorizirani_genus_autorstvo    = 
| genus                  = 
| genus_autorstvo             = 
| subgenus                = 
| subgenus_autorstvo           = 
| sectio                 = 
| sectio_autorstvo            = 
| subsectio                = 
| subsectio_autorstvo           = 
| series                 = 
| series_autorstvo            = 
| subseries                = 
| subseries_autorstvo           = 
| species_skupina             = 
| species_skupina_autorstvo        = 
| species_podskupina           = 
| species_podskupina_autorstvo      = 
| species_skup              = 
| species_skup_autorstvo         = 
| species                 = 
| species_autorstvo            = 
| subspecies               = 
| subspecies_autorstvo          = 
| varijetet                = 
| varijetet_autorstvo           = 
| forma                  = 
| forma_autorstvo             = 
| raznolikost_ref             = 
| raznolikost               = 
| raznolikost_link            = 
| dvoimeno                = 
| dvoimeno_autorstvo           = 
| troimeno                = 
| troimeno_autorstvo           = 
| tipska_vrsta              = 
| tipska_vrsta_autorstvo         = 
| podjela                 = 
| podjela_kategorije           = 
| tipski_soj               = 
| karta_raspon              = 
| karta_raspon_širina           = 
| karta_raspon_alt            = 
| karta_raspon_opis            = 
| dvoimeno2                = 
| dvoimeno2_autorstvo           = 
| karta_raspon2              = 
| karta_raspon2_širina          = 
| karta_raspon2_alt            = 
| karta_raspon2_opis           = 
| dvoimeno3                = 
| dvoimeno3_autorstvo           = 
| karta_raspon3              = 
| karta_raspon3_širina          = 
| karta_raspon3_alt            = 
| karta_raspon3_opis           = 
| dvoimeno4                = 
| dvoimeno4_autorstvo           = 
| karta_raspon4              = 
| karta_raspon4_širina          = 
| karta_raspon4_alt            = 
| karta_raspon4_opis           = 
| sinonimi_ref              = 
| sinonimi                = 
}}

Boje uredi

Animalia #EBEBD2
Archaeplastida #B4FAB4
Fungi #91FAFA
Chromalveolata #C8FA50
Choanozoa #EEEBC3
Rhizaria #F0E6F0
Excavata #FAFA64
Amoebozoa #AAFACD
Bakterije #DCEBF5
Archaea #C3F5FA
Virusi #FAFABE
incertae sedis #FAF0E6
Ichnotaxa #D7F0D2
Ootaxa #FAFADC

O ovom predlošku uredi

Ovaj predložak postavlja taksokvir (hrvatsku inačicu Taxoboxa). Iako je implementacija složen postupak, predložak je jednostavan za upotrebu. Za objašnjenje vidi članak o uređivanju taksokvira.

Podaci o predlošku:
Taksokvir
(primjeri uporabe)
Koristi se u kategoriji Živi svijet}}
(Upute za odabir predložaka)
Vrijedi za podkategorije? DA (za iznimke, vidi upute za od. predl.)
Upute Wikipedia:Korištenje taksokvira