Ovaj šablon treba koristiti samo za stranice s kategorijama.