Šablon:Naselje

{{{ime}}}
[pogledaj] [uredi] [vidi stare izmjene] [osvježi] Documentation icon Dokumentacija šablona
Exquisite-khelpcenter.png Ovaj šablon koristi jedan ili više opcionalnih parametera: v. raspravu za detalje.

Ovaj šablon koristi neke vrlo komplicirane i ezoterične oblike sintakse šablona. Nemojte pokušavati izmijeniti ih ukoliko ne poznate sintaksu i niste spremni popraviti kolateralnu štetu ako su rezultati neočekivani. Sve eksperimente valja obaviti na igralištu ili na korisničkom računu.

Ovaj bi šablon trebao biti korišten kao infookvir za naselja (gradove, sela, zajednice), ali i za općine, okruge, provincije itd. Niže su navedeni svi mogući parametri te je opisano njihovo korištenje.

Infookviri za naseljaUredi

Ostale trenutno korištenje infokutije (koji pokrivaju uža područja) za naselja su:

KorištenjeUredi

Niže se nalazi osnovni prazni šablon kojeg možete kopirati u članak. Za šablon sa svim parametrima pogledajte sljedeći podnaslov. Također, za objašnjenja pojedinih parametara pogledajte podnaslov imena i opisi parametara.

Osnovni šablonUredi

{{Naselje
| ime         = 
| ime_genitiv     = 
| izvorno_ime     = 
| nadimak       = 
| geslo        = 

| slika_panorama    = 
| veličina_slike    = 
| opis_slike      = 

| slika_zastava        = 
| slika_zastava_veličina    = 
| slika_pečat         = 
| slika_pečat_veličina     = 
| slika_grb          = 
| slika_grb_veličina      = 
| slika_amblem_prazno     = 
| slika_amblem_prazno_veličina = 
| slika_amblem_prazno_opis   = 

| slika_karta     = 
| veličina_karte    = 
| opis_karte      = 
| slika_karta1     = 
| veličina_karte1   = 
| opis_karte1     = 
| slika_lokacijska_karta_država = 
| slika_lokacijska_karta_opis  = 

| širina-stupnjevi = | širina-minute = | širina-oznaka = 
| dužina-stupnjevi = | dužina-minute = | dužina-oznaka = 

| lokacija_ime     = 
| lokacija_info    = 
| lokacija1_ime    = 
| lokacija1_info    = 
| lokacija2_ime    = 
| lokacija2_info    = 
| lokacija3_ime    = 
| lokacija3_info    = 

| utemeljenje_ime   = 
| utemeljenje_datum  = 
| osnivač       = 
| nazvan_po      = 

| dijelovi       = 
| vrsta_dijelova    = 
| d1          = <!-- do d50 -->

| vrsta_vlasti     = 
| vlast_bilješke    = 
| titula_vođe     = 
| ime_vođe       = 
| stranka_vođe     = 
| titula_vođe1     = 
| ime_vođe1      = 

| površina_bilješke  = 
| površina_ukupna   = 
| površina_kopna    = 
| površina_vode    = 
| postotak_vode    = 

| visina        = 
| visina_izvor     = 
| visina_max      = 
| visina_min      = 

| stanovništvo_godina = 
| stanovništvo_bilješke= 
| stanovništvo     = 
| stanovništvo_gustoća = 

| vremenska_zona    = 
| utc_pomak      = 
| vremenska_zona_DST  = 
| utc_pomak_DST    = 
| poštanski_broj    = 
| pozivni_broj     = 
| gradovi_prijatelji  = 

| web_stranica     = 

| bilješke       = 
}}

Potpuni šablonUredi

Imena i opis parametaraUredi

Ime i transliteracijaUredi

Ime parametra Korištenje Opis
ime obavezno Ime naselja na srpskohrvatskom
ime_genitiv neobavezno Ime naselja u genitivu, koristi se u opisima slika i poveznicama kod zastave, grba, amblema...
izvorno_ime neobavezno Ime naselja na lokalnom jeziku/jezicima
Transliteracija
translit_jezik1 neobavezno Stavlja ime jezika ispred riječi "(transliteracija)".
translit_jezik1_vrsta
translit_jezik1_vrsta1
do
translit_jezik1_vrsta6
neobavezno
translit_jezik1_info
translit_jezik1_info1
do
translit_jezik1_info6
neobavezno
translit_jezik2 neobavezno Dodaje drugu transliteraciju.
translit_jezik2_vrsta
translit_jezik2_vrsta
to
translit_jezik2_vrsta6
neobavezno
translit_jezik2_info
translit_jezik2_info1
to
translit_jezik2_info6
neobavezno

Slike, nadimak, gesloUredi

Ime parametra Korištenje Opis
Slika panorame
slika_panorama neobavezno Unatoč imenu parametra, može biti bilo koja slika naselja ili znamenitosti koju suradnik odabere.
veličina_slike neobavezno Zadana vrijednost je 250px. Parametar može biti korišten za proširivanje ili sužavanje slike, pa tako i infookvira.
opis_slike neobavezno Dodaje opis ispod slike (ako se koristi parametar slika_panorama).
Slika zastave
slika_zastava neobavezno Koristi se za sliku zastave.
slika_zastava_veličina neobavezno Zadana vrijednost je 100px. Može se koristiti za promjenu veličine slike.
Slika pečata
slika_pečat neobavezno Koristi se za sliku pečata, ako ga naselje ima.
slika_pečat_veličina neobavezno Zadana vrijednost je 100px.
Slika grba
slika_grb neobavezno Koristi se za sliku grba.
slika_grb_veličina neobavezno Zadana vrijednost je 100px.
Slika amblema ili loga
slika_amblem_prazno neobavezno Koristi se za sliku amblema ili loga, ako ga naselje ima.
slika_amblem_prazno_veličina neobavezno Zadana vrijednost je 100px.
slika_amblem_prazno_opis neobavezno Opis slike.
Nadimak i geslo
nadimak neobavezno Poznati nadimak/nadimci.
geslo neobavezno Postavlja geslo ispod nadimka.

Karte, koordinateUredi

Ime parametra Korištenje Opis
Karte
slika_karta neobavezno
veličina_karte neobavezno Zadana vrijednost je 250px.
opis_karte neobavezno
slika_karta1 neobavezno Druga karta. Prvo mora biti popunjen parametar slika_karta.
veličina_karte1 neobavezno Zadana vrijednost je 250px.
opis_karte1 neobavezno
Lokacijska karta
slika_lokacijska_karta_država neobavezno Ime lokacijske karte prema Kategorija:Lokacijske karte (npr. Francuska ili, unatoč imenu parametra, Krk). Za pravilan prikaz moraju biti popunjeni i parametri geografske širine i dužine.
slika_lokacijska_karta_opis neobavezno
Koordinate
širina-stupnjevi neobavezno Stupnjevi zemljopisne širine, može biti korišteno i za decimalni zapis
širina-minute neobavezno Minute zemljopisne širine
širina-oznaka neobavezno Oznaka zemljopisne širine (upišite N ili S)
dužina-stupnjevi neobavezno Stupnjevi zemljopisne dužine, može biti korišteno i za decimalni zapis
dužina-minute neobavezno Minute zemljopisne dužine
dužina-oznaka neobavezno Oznaka zemljopisne dužine (upišite E ili W)

Lokacija, utemeljenje, dijelovi, vlast, vođaUredi

Ime parametra Korištenje Opis
Lokacija
lokacija_ime neobavezno Gotovo uvijek "Država".
lokacija_info neobavezno Ovisno o parametru lokacija_ime - koristite ime u tekstualnom obliku, npr. Hrvatska ili [[Hrvatska]].
lokacija1_ime
do
lokacija3_ime
neobavezno Može biti savezna država, provincija, regija, okrug, općina.
lokacija1_info
do
lokacija3_info
neobavezno Koristite ime u tekstualnom obliku, npr. Grad Zagreb ili [[Grad Zagreb]].
Utemeljenje
utemeljenje_ime neobavezno Npr. prvo naseljavanje.
utemeljenje_datum neobavezno
utemeljenje1_ime
do
utemeljenje3_ime
neobavezno
utemeljenje1_datum
do
utemeljenje3_datum
neobavezno
osnivač neobavezno Ime osnivača naselja.
nazvan_po neobavezno Porijeklo imena naselja (osoba, mjesto itd.).
Dijelovi (npr. gradske četvrti)
vrsta_dijelova neobavezno Ime manjih dijelova naselja. Zadana vrijednost je "Četvrti".
dijelovi neobavezno Tekst ili zaglavlje popisa manjih dijelova naselja.
d1
do
d50
neobavezno Popis manjih dijelova naselja.
Vlast, vođe
vlast_bilješke neobavezno Bilješke za vlast, upisati unutar <ref> </ref> tagova.
vrsta_vlasti neobavezno
stranka_vođe neobavezno Politička stranka vođe naselja.
titula_vođe neobavezno Titula vođe naselja, npr. "Gradonačelnik".
ime_vođe neobavezno Ime vođe naselja.
titula_vođe1
to
titula_vođe4
neobavezno
ime_vođe1
to
ime_vođe4
neobavezno

Zemljopisne informacijeUredi

Ime parametra Korištenje Opis
Površina
površina_bilješke neobavezno Bilješke za površinu, upisati unutar <ref> </ref> tagova.
površina_ukupna neobavezno Ukupna površina u km2, upisati u obliku 500 km<sup>2</sup.
površina_kopna neobavezno Ukupna površina u km2, upisati u obliku 450 km<sup>2</sup.
površina_vode neobavezno Ukupna površina u km2, upisati u obliku 50 km<sup>2</sup.
postotak_vode neobavezno Postotak vode, upisati u obliku 10 %.
površina_uža neobavezno
površina_šira neobavezno
površina_prazno1_ime neobavezno
površina_prazno1 neobavezno
površina_prazno2_ime neobavezno
površina_prazno2 neobavezno
Nadmorska visina
visina_izvor neobavezno Bilješke za nadmorsku visinu, upisati unutar <ref> </ref> tagova.
visina neobavezno Nadmorska visina, upisati u obliku 50 m.
visina_max
visina_min
neobavezno Korišteno za najveću i najmanju nadmorsku visinu naselja.

StanovništvoUredi

Ime parametra Korištenje Opis
Stanovništvo
stanovništvo_bilješke neobavezno Bilješke za stanovništvo, upisati unutar <ref> </ref> tagova.
stanovništvo neobavezno Službeni broj stanovnika.
stanovništvo_godina neobavezno Godina za broj stanovnika (obično godina službenog popisa).
stanovništvo_gustoća neobavezno
stanovništvo_uže neobavezno
stanovništvo_uže_gustoća neobavezno
stanovništvo_šire neobavezno
stanovništvo_šire_gustoća neobavezno
stanovništvo_prazno1_ime neobavezno Može biti korišteno za npr. procjenu broja stanovnika.
stanovništvo_prazno1 neobavezno Broj stanovnika za stanovništvo_prazno1.
stanovništvo_gustoća_prazno1 neobavezno
stanovništvo_prazno2_ime neobavezno
stanovništvo_prazno2 neobavezno
stanovništvo_gustoća_prazno2 neobavezno

Ostale informacijeUredi

Ime parametra Korištenje Opis
Vremenska zona
vremenska_zona neobavezno
utc_pomak neobavezno
vremenska_zona_DST neobavezno
utc_pomak_DST neobavezno
Poštanski i pozivni broj
poštanski_broj neobavezno
pozivni_broj neobavezno
Gradovi prijatelji
gradovi_prijatelji neobavezno Imena gradova prijatelja. Preporučeni format je
<li> [[ime grada 1]]
<li> [[ime grada 2]]
<li> [[ime grada 3]]
Prazna polja
prazno_ime neobavezno Polja koja se koriste za prikazivanje drugih informacija. Ime polja prikazano je podebljano na lijevoj strani infookvira.
prazno_info neobavezno Informacije povezane s poljem prazno_ime. Informacije u polju prikazane su na desnoj strani infookvira u istom redu kao i ime polja.
prazno1_ime
do
prazno6_ime
neobavezno Do 6 dodatnih praznih polja (7 ukupno).
prazno1_info
do
prazno6_info
neobavezno
Web stranica i bilješke
web_stranica neobavezno Vanjska poveznica na službenu web stranicu, preporučeni format je

[http://www.zagreb.hr/ www.zagreb.hr]
zbog čega se na početku neće nepotrebno prikazivati http://

bilješke neobavezno Tekst koji se pojavljuje na dnu infookvira.