Šablon:Kutijica OS

{{{Naziv OS-a}}}
{{{opis slike}}}
Firma: {{{Izdavač}}}
Grupa OS-a: {{{Grupa OS-a}}}
Tip GUI-a: {{{Tip GUI-a}}}
Verzija / Datum: {{{Verzija}}} / {{{Izdat}}}
Kernel: {{{Kernel}}}
Korisnički interfejs: {{{ki}}}X11 sa GNOME? ksh?
Licenca: {{{Licenca}}}Samo važeća licenca u BiH
U razvoju?: {{{Razvija se i dalje?}}}Da ili ne (do kada?)
Internet: {{{Stranica}}}
{{Infokutija OS|
 Naziv OS-a       =
|logo          = 
|skrinšot        = 
|opis slike       = 
|Izdavač         = 
|Grupa OS-a       = 
|Tip GUI-a        = 
|Verzija         = 
|Izdat          = 
|Kernel         = 
|Kor. interfejs     = 
|Licenca         = 
|Razvija se i dalje?   = 
|Stranica        = 
}}