Šablon:Infokutija pisac/doc

UporabaUredi

{{Infokutija pisac
| ime       = 
| slika      = 
| širina_slike  = 
| opis      = 
| ime_po_rođenju = 
| datum_rođenja  = 
| mjesto_rođenja = 
| datum_smrti   = 
| mjesto_smrti  = 
| počivalište   = 
| pseudonim    = 
| državljanstvo  = 
| rodbina     = 
| supružnik    = 
| partner     = 
| djeca      = 
| obrazovanje   = 
| alma_mater   = 
| zanimanje    = 
| period     = 
| jezik      = 
| pokret     = 
| žanr      = 
| znamenita_djela = 
| nagrade     = 
| uticaj_od    = 
| uticaj_na    = 
| potpis     = 
| website     = 
}}

TemplateDataUredi

insert description here

Šablonski parametri

ParametarOpisTipStatus
širina_kutiješirina_kutije

Nizneobavezno
imeime

Nizneobavezno
slikaslika

Nizneobavezno
širinaslikeširinaslike

Nizneobavezno
širina_slikeširina_slike

Nizneobavezno
altalt

Nizneobavezno
opisopis

Nizneobavezno
ime_po_rođenjuime_po_rođenju

Nizneobavezno
datum_rođenjadatum_rođenja

Nizneobavezno
mjesto_rođenjamjesto_rođenja

Nizneobavezno
datum_smrtidatum_smrti

Nizneobavezno
mjesto_smrtimjesto_smrti

Nizneobavezno
počivalištepočivalište

Nizneobavezno
počivalište_koordinatepočivalište_koordinate

Nizneobavezno
aliasalias

Nizneobavezno
pseudonimpseudonim

Nizneobavezno
zanimanjezanimanje

Nizneobavezno
jezikjezik

Nizneobavezno
nacionalnostnacionalnost

Nizneobavezno
etnicitetetnicitet

Nizneobavezno
državljanstvodržavljanstvo

Nizneobavezno
obrazovanjeobrazovanje

Nizneobavezno
alma_materalma_mater

Nizneobavezno
supružniksupružnik

Nizneobavezno
partnerpartner

Nizneobavezno
djecadjeca

Nizneobavezno
rodbinarodbina

Nizneobavezno
periodperiod

Nizneobavezno
žanržanr

Nizneobavezno
tematema

Nizneobavezno
pokretpokret

Nizneobavezno
znamenita_djelaznamenita_djela

Nizneobavezno
nagradenagrade

Nizneobavezno
uticaj_oduticaj_od

Nizneobavezno
expandexpand

Nizneobavezno
uticaj_nauticaj_na

Nizneobavezno
potpispotpis

Nizneobavezno
potpis_altpotpis_alt

Nizneobavezno
websitewebsite

Nizneobavezno


Possible defaults and aliases

"širina_kutije": { "required": false } "ime": { "default": "{{PAGENAME", "required": false } "slika": { "required": false } "širinaslike": { "aliases": ["širina_slike"], "required": false } "širina_slike": { "required": false } "alt": { "required": false } "opis": { "required": false } "ime_po_rođenju": { "required": false } "datum_rođenja": { "required": false } "mjesto_rođenja": { "required": false } "datum_smrti": { "required": false } "mjesto_smrti": { "required": false } "počivalište": { "required": false } "počivalište_koordinate": { "required": false } "alias": { "aliases": ["pseudonim"], "required": false } "pseudonim": { "required": false } "zanimanje": { "required": false } "jezik": { "required": false } "nacionalnost": { "required": false } "etnicitet": { "required": false } "državljanstvo": { "required": false } "obrazovanje": { "required": false } "alma_mater": { "required": false } "supružnik": { "required": false } "partner": { "required": false } "djeca": { "required": false } "rodbina": { "required": false } "period": { "required": false } "žanr": { "required": false } "tema": { "required": false } "pokret": { "required": false } "znamenita_djela": { "required": false } "nagrade": { "required": false } "uticaj_od": { "required": false } "expand": { "required": false } "uticaj_na": { "required": false } "potpis": { "required": false } "potpis_alt": { "required": false } "website": { "required": false }