Šablon:Biografija

Exquisite-khelpcenter.png Ovaj šablon koristi jedan ili više opcionalnih parametera: v. raspravu za detalje.

Ovaj šablon koristi neke vrlo komplicirane i ezoterične oblike sintakse šablona. Nemojte pokušavati izmijeniti ih ukoliko ne poznate sintaksu i niste spremni popraviti kolateralnu štetu ako su rezultati neočekivani. Sve eksperimente valja obaviti na igralištu ili na korisničkom računu.

PrimerUredi

{{Biografija
| ime         = Nikola
| prezime       = Tesla
| slika        = N.Tesla.JPG
| širina_slike    = 250px
| opis_slike     = Nikola Tesla
| puno_ime      = 
| dan_rođenja     = 10. 
| mesec_rođenja    = jul 
| godina_rođenja    = 1856. 
| mesto_rođenja    = Smiljan 
| država_rođenja    = [[Austrijsko carstvo]]
| dan_smrti      = 7. 
| mesec_smrti     = januar 
| godina_smrti    = 1943. 
| mesto_smrti     = [[Njujork]]
| država_smrti    = [[SAD]] 
}}
Nikola Tesla

Nikola Tesla
Nikola Tesla

Datum rođenja: 10. jul 1856.
Mesto rođenja: Smiljan (Austrijsko carstvo, danas Hrvatska)
Datum smrti: 7. januar 1943.
Mesto smrti: Njujork (SAD)


KorišćenjeUredi

{{Biografija 
|ime= 
|prezime= 
|slika= 
|opis_slike= 
|dan_rođenja= 
|mesec_rođenja= 
|godina_rođenja= 
|mesto_rođenja= 
|država_rođenja= 
|dan_smrti= 
|mesec_smrti= 
|godina_smrti= 
|mesto_smrti= 
|država_smrti= 
|ženski_pol=
|godina_rođenja_približno=
|mesec_rođenja_približno=
|dan_rođenja_približno=
|godina_smrti_približno=
|mesec_smrti_približno=
|dan_smrti_približno=
}}


Od svih parametara samo ime i prezime moraju imati neku vrednost. Ostali mogu biti i prazni. Napomene za pojedine parametre:

 • ženski_pol
Ako je ženski_pol prazan, onda se podrazumeva muški pol. Za ženski pol se unosi bilo šta (recimo "da").
 • dan; mesec
Ako je dan naveden a mesec nije, ignoriše se i dan.
 • ako se neko rodio i umro u državi koja više ne postoji, da bi se izbegle zabune, države rođenja i smrti se navode u formatu [[bivša država]], danas [[sadašnja država]]. Isto tako bi trebalo da razgraniče pojedine faze u istoriji jedne države, npr, ako se neko rodio u današnjoj Srbiji od 1878. do 1882, trebalo bi pisati [[Kneževina Srbija|Srbija]], od 1882. do 1918. [[Kraljevina Srbija|Srbija]]. Izbegavajte upisivanje administrativnih jedinica nižih od međunarodno priznate države (Vojvodina, Vojna krajina, Kalifornija, Beogradski pašaluk, Kneževina Srbija (pre 1878)...)Takođe, naziv mesta rođenja bi trebalo da bolje označi epohu, npr. za nekoga ko se rodio u današnjem Istambulu pre 1453. bi trebalo napisati Carigrad.
 • u polju tekst_uz_sliku bi trebalo navesti autora slike i kojom prilikom je slika nastala.
 • godina_rođenja_približno; mesec_rođenja_približno; dan_rođenja_približno; godina_smrti_približno; mesec_smrti_približno; dan_smrti_približno
Opcionalni parametri koji služe za izbegavanje linkovanja tj. kategorisanja dana, meseci i godina kada su ti podaci nepoznati ili da bi se dao približan podatak. Na primer, da bi se označilo da je godina rođenja približno poznata potrebno je uneti opcionalni parametar godina_rođenja_približno= bez ikakve vrednosti (prazan) i parametar godina rođenja godina_rođenja = oko 1546.. Analogno se postupa i kod ostalih opcionalnih parametara.