Šablon:Članice UEFA

 Nacionalni fudbalski savezi Evrope (UEFA) p  r  u 

Albanija | Andora | Armenija | Austrija | Azerbejdžan | Belgija | Bosna i Hercegovina | Bjelorusija | Bugarska | Cipar | Crna Gora | Češka Republika | Danska | Engleska | Estonija | Farski Otoci | Finska | Francuska | Grčka | Gruzija | Hrvatska | Republika of Irska | Island | Italija | Izrael | Kazahstan | Latvija | Lihtenštajn | Litvanija | Luksemburg | Mađarska | BJR Makedonija | Malta | Moldova | Nizozemska | Norveška | Njemačka | Poljska | Portugal | Rumunjska | Rusija | San Marino | Škotska | Sjeverna Irska | Slovačka | Slovenija | Srbija | Španija | Švedska | Švicarska | Turska | Ukrajina | Wales

Using {{fb start}} and {{fb end}}Uredi

Ovaj navigacijski okvir vezan za fudbal koristi {{fb start}} i {{fb end}}. Molimo stavite ovaj template između {{fb start}} i {{fb end}} u članku, kao:

{{fb start}}
{{Članice UEFA}}
{{fb end}}

Ukoliko već postoje drugi navigacijski okviri u članku koji koriste ovu standardizaciju, stavite ovaj template između {{fb start}} i {{fb end}} u članku, kao:

{{fb start}}
{{Članice UEFA}}
{{Another football template}}
{{fb end}}

Za više informacija i diskusija o standardiziranim fudbalskim navigacijskim okvirima, v. .