Ōe no Masafusa

Ovo je japansko ime; porodično ime je Ōe.

Ōe no Masafusa (大江 匡房? 1041-1111) bio je japanski učenjak i nastavnik, koji je djelovao za vrijeme vladavine careva Shirakawe, Horikawe i Tobe. Godine 1060. je dobio službenu titulu "zamjenik srednjeg savjetnika". Masafusa je najpoznatiji kao autor teksta Gōke Shidai, koji danas predstavlja vrijedan izvor o dvorskim ceremonijama 11. i 12. vijeka.

Prikaz Ōe no Masafuse iz 19. vijeka; autor: Kikuchi Yōsai.