Đin Bua Spata

Đin Bua Spata (1310-1399) je bio albanski oblasni gospodar u Srpskom carstvu u 14. veku. Posle pada porodice Orsini u Epiru, srpski plemići su podelili njihove teritorije između sebe i albanskih vladara koji su podržavali srpsku kampanju. Na jugu srpskog carstva su tada formirane dve oblasti kojima su vladali albanski vladari, Đin Bua Spata i Petar Loša. Oblast Đin Bua Spate imala je središte u Angelokastronu. Posle smrti Petra Loše 1374. godine, dve albanske oblasti su ujedinjene pod vlašću Đin Bua Spate.

Područja pod upravom albanskih oblasnih gospodara u Srpskom carstvu 1360. godine, u vreme cara Uroša