Đerdapska klisura


Koordinate: 44° 40' 16" SG Š, 22° 31' 47" IGD

Đerdapska klisura je najduža i najveća klisura u Evropi.

Klizura Kazan
Hidroelektrana Đerdap

Đerdapska klisura predstavlja kompozitnu (čine ga naizmenično 4 kotline i 4 klisure), antescedentnu (usecanje korita je išlo paralelno sa tektonskim pomeranjima) dolinu i ona izgleda ovako:

  1. Golubačka klisura
  2. Ljupkovska kotlina
  3. Klisura Gospođin vir
  4. Donjomilanovačka kotlina
  5. Klisura Kazan
  6. Oršavska kotlina
  7. Sipska klisura
  8. Vlaško-pontijska nizija


U klisuri ima arheoloških nalaza i kulturno-istorijskih spomenika, kao što su naselje Lepenski vir, Golubački grad, ostaci Trajanovog mosta, Trajanove table, kao i razni očuvani primeri narodne slovenske arhitekture.

Nakon izgradnje hidroelektrane Đerdap, došlo je do podizanja nivoa vode i tako je nastalo akumulaciono Đerdapsko jezero.

Povezano uredi