Čvor (mjerna jedinica)

(Preusmjereno sa stranice Čv)

Čvor je mjerna jedinica za brzinu, za koju se koristi skraćenica čv. Ne predstavlja SI jedinicu, iako je prihvaćena za upotrebu unutar SI sistema. Uglavnom se koristi u pomorstvu i avijaciji.

Definicija

uredi

1 čvor = 1 nautička milja/sat = 1,852 km/h. To je definicija koristi u većini, ako ne i svim, okolnostima.

Prema običajima, čvor mjeri brzinu plovila u odnosu na tekućinu, a ne kopno. Ukoliko se sama tekućina pokreće (rijeka), onda se brzina plovila veća ili manja u odnosu od brzine plovila u odnosu na kopno.

Konverzije

uredi

1 čvor odgovara:

  • 0.51444 m/s
  • 1.852 km/h
  • 1.15 mi/h
  • 1 minut 1 stupnja geografske širine južno ili sjeverno od ekvatora, na sat
  • 6,076 stopa/sat