Čorkova uvala prašuma je bukve i jele na području NP Plitvička jezera koja se prostire na 80 ha. Smatra se prašumom zato što se u njoj nikada nije gospodarilo.

Postoje ovakvi objekti i u okvirima formalno zaštićenih objekata prirode. Kako takvi objekti, u ovom slučaju nacionalni park, imaju sve potrebne resurse da i ovakve fenomene predstave svojim posjetiteljima, korisno je da se javnost upozna s njihovim postojanjem, a i s mogućnošću da ih se obiđe.

Sama prašuma Čorkova uvala prostire se na površini od 80 ha i predstavlja jedan značajan objekt koji obuhvaća sve stadije razvoja iskonske šume ovog područja sa naglašenom optimalnom fazom razvoja. To pretpostavlja da ćemo u slijedećim desetljećima i stoljećima pratiti njenu prirodnu degradaciju i propadanje da bi se ponovo vratila svom prirodnom optimumu.