Čorbadži Teodos

Čorbadži Teodos je komedija makedonskog književnika Vasila Iljoskog originalno objavljena 1937. godine na srpskom jeziku. Radnja se događa u Skoplju za vrijeme turske vlasti, a naslovni protagonist je trgovac koji gospodari svojom porodicom sve dok ne bude osramoćen i prisiljen na kumstvo.

Čorbadži Teodos
Opće informacije
AutorVasil Iljoski
Žanrkomedija
Jezikmakedonski
srpskohrvatski (originalna verzija)

Godine 1987. je adaptirana u istoimenu TV-dramu.

Literatura

uredi
  • Богданоска Билјана, Mакедонски јазик и литература за средно стручно образование
  • Иљоски Васил (1974), Чорбаџи Теодос. Македонска книга, Скопје
  • Бојковска Стојка, Тодоровски Гане,Минова- Ѓуркова Лилјана, Пандев Димитар, Цветковски Живко, Аврамовска Наташа (2004) Mакедонски јазик и литература за реформирано гимназиско образование за III година. Просветно дело ад, Скопје