Čorbadži Teodos

Čorbadži Teodos
Opće informacije
Autor Vasil Iljoski
Žanr komedija
Jezik makedonski
srpskohrvatski (originalna verzija)

Čorbadži Teodos je komedija makedonskog književnika Vasila Iljoskog originalno objavljena 1937. godine na srpskom jeziku. Radnja se događa u Skoplju za vrijeme turske vlasti, a naslovni protagonist je trgovac koji gospodari svojom porodicom sve dok ne bude osramoćen i prisiljen na kumstvo.

Godine 1987. je adaptirana u istoimenu TV-dramu.

LiteraturaUredi

  • Богданоска Билјана, Mакедонски јазик и литература за средно стручно образование
  • Иљоски Васил (1974), Чорбаџи Теодос. Македонска книга, Скопје
  • Бојковска Стојка, Тодоровски Гане,Минова- Ѓуркова Лилјана, Пандев Димитар, Цветковски Живко, Аврамовска Наташа (2004) Mакедонски јазик и литература за реформирано гимназиско образование за III година. Просветно дело ад, Скопје