Spisak članova Centralnog komiteta KPJ-SKJ

(Preusmjereno sa stranice Članovi CK KPJ-SKJ)

Na ovom spisku se nalaze ličnosti koje su bile u članstvu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije (KPJ), odnosno Saveza komunista Jugoslavije (SKJ), od 1919. do 1990. godine. Spisak je podeljen na tri dela:

 • Članovi Centralnog partijskog veća/Centralnog komiteta od 1919. do 1940. godine
 • Članovi Centralnog komiteta od 1940. do 1948. godine i
 • Članovi Centralnog komiteta od 1948. do 1990. godine
Amblem Komunističke partije Jugoslavije

1919. - 1940. uredi

Spisak članova Centralnog partijskog veća/Centralnog komiteta Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista), odnosno Komunističke partije Jugoslavije, od 1919. do 1940. godine, biranih na Prvom, Drugom, Trećem i Četvrom kongresu; na Prvoj, Drugoj, Trećoj i Četvrtoj zemaljskoj konferenciji, kao i odlukama Kominterne:

 • Ivo Baljkas (1892-1977) - član CK KPJ od 1920. do 1922. i od 1926. do 1928. godine, biran na Drugom i Trećem kongresu.
 • Dragutin Bukvić (1885—1960) - član CPV KPJ od 1922. do 1923. godine, biran na Prvoj zemaljskoj konferenciji.
 • Božo Vidas Vuk (1894—1931)
 • Radomir Vujović (1895–1938)
 • Lazar Vukičević (1887-1941) - član CPV SRPJ(k) bio od 1919. do 1920. godine, biran na Prvom kongresu.
 • Gojko Vuković (1887-1934)
 • Milan Gorkić (1904–1937)
 • Ivan Gržetić (1896-1937)
 • Josip Debeljak (1902-1931) - član CK KPJ od 1928. do 1931. godine, biran na Četvrtom kongresu.
 • Đuro Đaković (1886-1929) - član CK KPJ od 1920. do 1924. i od 1926. do 1929. godine, biran na Drugom i Trećem kongresu i na Prvoj i Drugoj zemaljskoj konferenciji.
 • Jakob Žorga
 • Jovo Jakšić - član CPV KPJ bio od 1919. do 1920. godine, biran na Prvom i Drugom kongresu.
 • Rajko Jovanović
 • Slavko Kaurić - član CPV KPJ od 1922. do 1923. godine, biran na Prvoj zemaljskoj konferenciji.
 • Triša Kaclerović
 • Lovro Klemenčič - član CPV KPJ od 1920. do 1923. godine, biran na Drugom kongresu i na Prvoj zemaljskoj konferenciji.
 • Jovan Mališić - član CK KPJ od 1928. do 1931. godine, biran na Četvrtom kongresu KPJ.
 • Ivan Marić
 • Vlada Marković - član CPV KPJ bio od 1919. do 1920. godine, biran na Prvom i Drugom kongresu.
 • Sima Marković – član CK KPJ bio od 1919. do 1923. i od 1926. do 1928. godine, biran na Prvom i Drugom kongresu i na Prvoj i Trećoj zemaljskoj konferenciji.
 • Marko Mašanović (1894-1930)
 • Petko Miletić
 • Sima Miljuš
 • Adolf Muk
 • Kosta Novaković
 • Života Milojković
 • Ivan Čolović
 • Pavle Pavlović - član CK KPJ bio od 1920. do 1922. i od 1924. do 1926. godine, biran na Drugom kongresu i na Trećoj zemaljskoj konferenciji.
 • Blagoje Parović
 • Živojin Žika Pecarski - član CK KPJ od 1928. do 1929. godine, biran na Četvrom kongresu.
 • Ljuba Radovanović - član CK KPJ od 1922. do 1923. i 1928. godine, biran na Prvoj zemaljskoj konferenciji.
 • Petar Radovanović - član CK KPJ od 1928. do 1934. godine, biran na Četvrtom kongresu.
 • Đuro Salaj - član CK KPJ od 1926. do 1930. i od 1948. do 1958. godine, biran na Trećem, Petom i Šestom kongresu
 • Rista Samardžić - član CK KPJ od 1929. do 1930. godine, kooptiran od strane Kominterne
 • Laza Stefanović - član CK KPJ od 1920. do 1923. i od 1924. do 1929. godine, biran na Drugom, Trećem i Četvrtom kongresu i na Prvoj i Trećoj zemaljskoj konferenciji.
 • Živko Topalović - član CPV KPJ bio od 1919. do 1920. godine, biran na Prvom i Drugom kongresu.
 • Mihailo Todorović - član CPV KPJ bio od 1922. do 1923. godine, biran na Prvoj zemaljskoj konferenciji.
 • Mitar Trifunović Učo - član CPV KPJ bio od 1919. do 1922. i od 1923. do 1924. godine, biran na Prvom i Drugom kongresu i na Drugoj zemaljskoj konferenciji.
 • Dušan Cekić - član CPV KPJ bio od 1919. do 1922. godine, biran na Prvom i Drugom kongresu.
 • Filip Filipović - član CK KPJ bio od 1919. do 1922. i od 1928. do 1934. godine, biran na Prvom, Drugom i Četvrtom kongresu.
 • Kamilo Horvatin
 • Karl Hudomal - član CK KPJ bio od 1931. do 1932. godine.
 • Đuro Cvijić - član CK KPJ bio od 1919. do 1922, od 1923. do 1924. i od 1925. do 1926. godine, biran na Prvom i Drugom kongresu i na Drugoj zemaljskoj konferenciji.
 • Vladimir Čopić - član CK KPJ od 1919. do 1922, do 1924. do 1926. i od 1932. do 1936. godine, biran na Prvom i Drugom kongresu, Trećoj zemaljskoj konferenciji i Četvrtom kongresu.
 • Josip Broz Tito - član CK KPJ od 1934. godine, biran na Četvrtoj zemaljskoj konferenciji.

1940. - 1948. uredi

Spisak članova Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, od 1940. do 1948. godine, izabranih na Petoj zemaljskoj konferenciji, kako i kooptiranih (nakandno primljeni) posle nje:

1948. - 1990. uredi

 • Članovi Centralnog komiteta KPJ od 1948. do 1952. godine.

Članovi CK KPJ izabrani na V kongresu KPJ, održanom u Beogradu od 21. do 28. jula 1948. godine: Vera Aceva, Spasenija Cana Babović, Vladimir Bakarić, Antun Biber, Jakov Blažević, Duško Brkić, Josip Broz Tito, Jovan Veselinov, Veljko Vlahović, Todor Vujasinović, Svetozar Vukmanović Tempo, Strahil Gigov, Ivan Gošnjak, Pavle Gregorić, Uglješa Danilović, Rato Dugonjić, Milovan Đilas, Veljko Zeković, Vlado Janić, Blažo Jovanović, Isa Jovanović, Niko Jurinčić, Osman Karabegović, Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Nikola Kovačević, Lazar Koliševski, Ivan Stevo Krajačić, Boris Krajger, Vicko Krstulović, Voja Leković, Franc Leskošek, Ivan Maček, Šefket Maglajlić, Miha Marinko, Moma Marković, Božidar Maslarić, Cvijetin Mijatović, Karlo Mrazović, Andrija Mugoša, Blagoje Nešković, Đoko Pajković, Slobodan Penezić Krcun, Dušan Petrović Šane, Moša Pijade, Krsto Popivoda, Milentije Popović, Vlado Popović, Đuro Pucar Stari, Dobrivoje Radosavljević, Aleksandar Ranković, Ivan Regent, Dragutin Saili, Đuro Salaj, Vidoje Smilevski, Petar Stambolić, Dragi Stamenković, Borko Temelkovski, Vida Tomšič, Rodoljub Čolaković, Cvetko Uzunovski, Janez Hribar Tone i Avdo Humo

Članovi Politbiroa CK KPJ izabrani na V kongresu KPJ: Josip Broz Tito, Ivan Gošnjak, Milovan Đilas, Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Franc Leskošek, Blagoje Nešković, Aleksandar Ranković i Moša Pijade

 • Članovi Centralnog komiteta KPJ od 1952. do 1958. godine.

Članovi CK KPJ, izabrani na VI kongresu KPJ, održanom u Zagrebu, od 2. do 7. avgusta 1952. godine: Viktor Avbelj, Rista Antunović, Ljupčo Arsov, Vera Aceva, Spasenija Cana Babović, Vladimir Bakarić, Aleš Bebler, Vlajko Begović, Marko Belinić, Anka Berus, Antun Biber, Jakov Blažević, Ivan Božičević, Zvonko Brkić, Hasan Brkić, Josip Broz Tito, Jovan Veselinov, Veljko Vlahović, Svetozar Vukmanović, Strahil Gigov, Ivan Gošnjak, Pavle Gregorić, Uglješa Danilović, Peko Dapčević, Vladimir Dedijer, Stevan Doronjski, Ilija Došen, Ratko Dugonjić, Milovan Đilas, Veljko Zeković, Boris Ziherl, Vlado Janić, Blažo Jovanović, Isa Jovanović, Niko Jurinčić, Stane Kavčič, Osman Karabegović, Ivan Karaivanov, Edvard Kardelj, Nikola Kovačević, Lazar Koliševski, Slavko Komar, Ivan Krajačić, Boris Krajger, Sergej Krajger, Otmar Kreačić, Vlado Krivic, Vicko Krstulović, Voja Leković, Franc Leskošek, Šefket Maglajlić, Pašaga Mandžić, Miha Marinko, Moma Marković, Božidar Maslarić, Ivan Maček, Cvijetin Mijatović, Miloš Minić, Nikola Minčev, Mitra Mitrović, Veljko Mićunović, Karlo Mrazović, Andrija Mugoša, Kosta Nađ, Naum Naumovski, Radisav Nedeljković, Milijan Neoričić, Džavid Nimani, Đoko Pajković, Slobodan Penezić Krcun, Puniša Perović, Dušan Petrović Šane, Moša Pijade, Krsto Popivoda, Vlado Popović, Koča Popović, Milentije Popović, Jože Potrč, Mile Počuča, Srđa Prica, Đuro Pucar Stari, Dobrivoje Radosavljević Bobi, Aleksandar Ranković, Ivan Regent, Paško Romac, Ivan Rukavina, Đuro Salaj, Nikola Sekulić, Vidoje Smilevski, Petar Stambolić, Dragi Stamenković, Svetislav Stefanović, Velimir Stojnić, Borko Temelkovski, Mijalko Todorović, Vida Tomšič, Cvetko Uzunovski, Janez Hribar, Josip Hrnčević, Avdo Humo, Josip Cazi, Krste Crvenkovski, Rodoljub Čolaković, Mihajlo Švabić, Vlado Šegrt, Lidija Šentjurc, Pal Šoti i Mika Špiljak.

Članovi Izvršnog komiteta CK KPJ izabrani na VI kongresu KPJ, održanom u Zagrebu, od 2. do 7. avgusta 1952. godine: Vladimir Bakarić, Josip Broz Tito, Svetozar Vukmanović Tempo, Ivan Gošnjak, Milovan Đilas, Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Lazar Koliševski, Franc Leskošek, Moša Pijade, Đuro Pucar, Aleksandar Ranković i Đuro Salaj

 • Članovi Centralnog komiteta SKJ od 1958. do 1964. godine.

Članovi CK SKJ, izabrani na VII kongresu SKJ, održanom u Ljubljani, od 22. do 26. aprila 1958. godine: Viktor Avbelj, Rista Antunović, Ljupčo Arsov, Vera Aceva, Ljubo Babić, Spasenija Cana Babović, Filip Bajković, Vladimir Bakarić, Mitar Bakić, Aleš Bebler, Veljko Begović, Marko Belinić, Anka Berus, Antun Biber, Džemal Bijedić, Jakov Blažević, Ivan Božičević, Marijan Brecelj, Zvonko Brkić, Hasan Brkić, Josip Broz Tito, Krsto Bulajić, Jovan Veselinov, Dobrivoje Vidić, Janez Vipotnik, Veljko Vlahović, Olga Vrabič, Svetozar Vukmanović, Strahil Gigov, Ivan Gošnjak, Pavle Gregorić, Uglješa Danilović, Peko Dapčević, Stevan Doronjski, Ilija Došen, Ratko Dugonjić, Veljko Zeković, Boris Ziherl, Albert Jakopič, Vlado Janić, Edo Jardas, Đurica Jojkić, Blažo Jovanović, Isa Jovanović, Ante Jurjević, Niko Jurinčić, Osman Karabegović, Ivan Karaivanov, Edvard Kardelj, Stane Kavčič, Danilo Kekić, Lazar Koliševski, Slavko Komar, Nikola Kovačević, Ivan Krajačić, Boris Krajger, Sergej Krajger, Otmar Kreačić, Vlado Krivic, Vicko Krstulović, Dušan Kveder, Voja Leković, Franc Leskošek, Ivan Maček, Šefket Maglajlić, Pašaga Mandžić, Miha Marinko, Moma Marković, Krste Markovski, Božidar Maslarić, Veljko Mićunović, Cvijetin Mijatović, Milka Minić, Miloš Minić, Nikola Minčev, Lazar Mojsov, Karlo Mrazović, Andrija Mugoša, Kosta Nađ, Naum Naumovski, Radisav Nedeljković, Milijan Neoričić, Marko Nikezić, Džavid Nimani, Grujo Novaković, Bogdan Osolnik, Đorđije Đoko Pajković, Radovan Papić, Mišo Pavićević, Slobodan Penezić Krcun, Puniša Perović, Dušan Petrović Šane, Mile Počuča, Krsto Popivoda, Vlado Popović, Koča Popović, Milentije Popović, Jože Potrč, Srđa Prica, Đuro Pucar Stari, Nikola Raički, Dobrivoje Radosavljević Bobi, Aleksandar Ranković, Ivan Regent, Paško Romac, Ivan Rukavina, Đuro Salaj, Nikola Sekulić, Vidoje Smilevski, Petar Stambolić, Dragi Stamenković, Svetislav Stefanović, Velimir Stojnić, Blagoje Taleski, Borko Temelkovski, Geza Tikvicki, Mijalko Todorović, Vida Tomšič, Miko Tripalo, Mito Hadživasilev, Fadilj Hodža, Janez Hribar Tone, Josip Hrnčević, Avdo Humo, Josip Cazi, Krste Crvenkovski, Marijan Cvetković, Rodoljub Čolaković, Mihajlo Švabić, Vlado Šegrt, Lidija Šentjurc, Boško Šiljegović, Pal Šoti i Mika Špiljak.

Članovi Izvršnog komiteta CK SKJ izabrani na VII kongresu SKJ, održanom u Ljubljani, od 22. do 26. aprila 1958. godine: Josip Broz Tito, Vladimir Bakarić, Jovan Veselinov, Veljko Vlahović, Svetozar Vukmanović, Ivan Gošnjak, Blažo Jovanović, Edvard Kardelj, Lazar Koliševski, Franc Leskošek, Miha Marinko, Đuro Pucar Stari, Aleksandar Ranković, Đuro Salaj i Petar Stambolić.

 • Članovi Centralnog komiteta SKJ od 1964. do 1968. godine.

Članovi CK SKJ izabrani na VIII kongresu SKJ, održanom u Beogradu, od 7. do 13. decembra 1964. godine: Roman Albreht, Nikola Andrić, Rista Antunović, Viktor Avbelj, Spasenija Babović, Tomislav Badovinac, Vladimir Bakarić, Milutin Baltić, Marko Belinić, Muhamed Berberović, Anka Berus, Antun Biber, Srećko Bijelić, Stojan Bjelajac, Jakov Blažević, Jani Bojčevski, Tone Bole, Ivan Božičević, Hasan Brkić, Zvonko Brkić, Josip Broz Tito, Krsto Bulajić, Norbert Veber, Veli Deva, Andrej Verbić, Jovan Veselinov, Dobrivoje Vidić, Janez Vipotnik, Perka Vitorović, Veljko Vlahović, Vanja Vranjican, Milan Vukasović, Svetozar Vukmanović, Strahil Gigov, Kiro Gligorov, Ivan Gošnjak, Aleksandar Grličkov, Savka Dabčević-Kučar, Uglješa Danilović, Oskar Davičo, Pavle Davkov, Ema Derosi-Bjelajac, Ivan Dolničar, Stevan Doronjski, Milojko Drulović, Rato Dugonjić, Veselin Đuranović, Blažo Đuričić, Jože Žohar, Simeon Zatezalo, Veljko Zeković, Boris Ziherl, Marija Zekić-Miškolci, Azem Zulfičari, Vjekoslav Ivančić, Albert Jakopič, Đurica Jojkić, Blažo Jovanović, Niko Jurinčić, Ante Jurjević, Osman Karabegović, Edvard Kardelj, Stane Kavčič, Danilo Kekić, Rudi Kolak, Lazar Koliševski, Slavko Komar, Pero Kosorić, Dušanka Kovačević, Veljko Kovačević, Ivan Stevo Krajačić, Boris Krajger, Sergej Krajger, Otmar Kreačić, Todo Kurtović, Mirko Lacković, Franc Leskošek, Vojin Lukić, Nikola Ljubičić, Ivan Maček, Boris Majer, Dragiša Maksimović, Miha Marinko, Moma Marković, Velimir Matić, Petar Matić, Veljko Mićunović, Cvijetin Mijatović, Dragan Milojević, Slavko Milosavlevski, Nikola Miljanić, Nikola Minčev, Milka Minić, Miloš Minić, Iko Mirković, Lazar Mojsov, Dušan Mugoša, Milijan Neoričić, Marko Nikezić, Marjan Orožen, Bogdan Osolnik, Đoko Pajković, Miroslav Pečujlić, Dane Petkovski, Dušan Petrović, Krsto Popivoda, France Popit, Koča Popović, Milentije Popović, Vladimir Popović, Milosav Prelić, Đuro Pucar Stari, Ilija Rajačić, Aleksandar Ranković, Milan Rukavina, Đura Savović, Kemal Sejfula, Nikola Sekulić, Tankosava Simić, Vajo Skendžić, Vidoje Smilevski, Petar Stambolić, Dragi Stamenković, Boško Stankovski, Svetislav Stefanović, Velimir Stojnić, Drago Stojović, Francka Strmole, Anto Sučić, Borko Temelkovski, Geza Tikvicki, Mijalko Todorović, Ljudevit Tomić, Vida Tomšič, Mika Tripalo, Dobroslav Ćulafić, Zagorka Umičević, Kiro Hadživasilev, Fadilj Hodža, Avdo Humo, Marin Cetinić, Bogdan Crnobrnja, Krste Crvenkovski, Marijan Cvetković, Rodoljub Čolaković, Risto Džunov, Mustafa Šabić, Jefto Šašić, Mihailo Švabić, Lidija Šentjurc, Boško Šiljegović, Budislav Šoškić, Pal Šoti, Mika Špiljak i Ali Šukrija.

Članovi Izvršnog komiteta CK SKJ izabrani na VIII kongresu SKJ: Vladimir Bakarić, Josip Broz Tito, Jovan Veselinov, Veljko Vlahović, Svetozar Vukmanović Tempo, Ivan Gošnjak, Blažo Jovanović, Edvard Kardelj, Lazar Koliševski, Boris Krajger, Miha Marinko, Cvijetin Mijatović, Đoko Pajković, Đuro Pucar, Aleksandar Ranković, Petar Stambolić, Mijalko Todorović, Krste Crvenkovski i Mika Špiljak.

 • Članovi Centralnog komiteta SKJ od 1974. do 1978. godine.

Članovi Predsedništva CK SKJ izabrani na X kongresu SKJ, održanom u Beogradu, od 27. do 30. maja 1974. godine: Roman Albert, Dušan Alimpić, Mahmut Bakali, Vladimir Bakarić, Imre Balint, Džemal Bijedić, Jure Bilić, Veljko Vlahović, Tihomir Vlaškalić, Josip Vrhovec, Jovan Vujadinović, Kiro Gligorov, Aleksandar Grličkov, Stane Dolanc, Stevan Doronjski, Rato Dugonjić, Veselin Đuranović, Vidoje Žarković, Edvard Kardelj, Lazar Koliševski, Todo Kurtović, Nikola Ljubičić, Krste Markovski, Cvijetin Mijatović, Branko Mikulić, Miloš Minić, Dušan Petrović Šane, Milka Planinc, France Popit, Mirko Popović, Dušan Ristić, Jože Smole, Vojislav Srzentić, Petar Stambolić, Angel Čemerski, Fadilj Hodža, Džemil Šarac i Mika Špiljak.

 • Članovi Centralnog komiteta SKJ od 1978. do 1982. godine.

Članovi CK SKJ izabrani na XI kongresu SKJ, održanom u Beogradu, od 20. do 23. jula 1978. godine: Ramiz Abduli, Dušan Alimpić, Mustafa Amitov, Mahmut Bakali, Vladimir Bakarić, Janez Barborič, Žarko Bošković, Mirko Božić, Luka Bročilo, Marko Bulc, Ljubiša Vagner, Franjo Varga, Živan Vasiljević, Mirko Vidaković, Dobrivoje Vidić, Iztok Vinkler, Radovan Vlajković, Tihomir Vlaškalić, Radovan Vojvodić, Mirko Vranić, Josip Vrhovec, Jovan Vujadinović, Bruno Vuletić, Vaso Gačić, Pavle Gaži, Dušan Saša Gligorijević, Kiro Gligorov, Vesela Gogova, Petar Gračanin, Aleksandar Grličkov, Miljan Daljević, Peko Dapčević, Veli Deva, Nijaz Dizdarević, Drita Dobroši, Stane Dolanc, Stevan Doronjski, Dušan Dragosavac, Obrad Drljević, Milojko Drulović, Anton Duda, Vaska Duganova, Rato Dugonjić, Svetozar Durutović, Duša Dušaj, Ilija Đozinski, Veselin Đuranović, Mirčeta Đurović, Vidoje Žarković, Miloš Žorić, Milovan Zidar, Milorad Zorić, Emira Islamović, Trpe Jakovlevski, Vlado Janžić, Bosiljka Janjatović, Silva Jereb, Nikola Koča Jončić, Rahmija Kadenić, Edvard Kardelj, Danilo Kekić, Alojz Kikec, Jaroslav Kobar, Fana Kočovska-Cvetković, Predrag Kojašević, Rudi Kolak, Lazar Koliševski, Radomir Komatina, Miladin Korać, Štefan Korošec, Dragutin Kosovac, Đorđe Kostić, Hristivoje Kostić, Ferhad Kotorić, Milija Kovačević, Nenad Krekić, Anica Kuhar, Ivan Kukoč, Iljaz Kurteši, Todo Kurtović, Rudi Lepej, Stanko Lepej, Nikola Ljubičić, Nandor Major, Branko Mamula, Ivo Margan, Andrej Marinc, Dragoslav Draža Marković, Dragutin Marković, Petar Matić, Milena Matijević, Mijat Merdović, Munir Mesihović, Vukosava Mićunović, Lambe Mihajlovski, Cvijetin Mijatović, Branko Mikulić, Nazmi Mikulovci, Radonja Milosavljević, Miloš Minić, Lazar Mojsov, Ištvan Molnar, Tome Momirovski, Kosta Nađ, Bogoljub Nedeljković, Džavid Nimani, Marko Orlandić, Mirko Ostojić, Milan Pavić, Ivo Perišin, Dane Petkovski, Metodi Petrovski, Milka Planinc, Mirjana Poček-Matić, France Popit, Dušan Popović, Mirko Popović, Stane Potočar, Hamdija Pozderac, Hisen Ramadani, Miha Ravnik, Milorad Roganović, Savo Savatić, Svetislav Simić, Janko Smole, Vojislav Srzentić, Petar Stambolić, Jelena Stanošević, Vulnet Starova, Dragoljub Stavrev, Nikola Stojanović, Đorđe Stošić, Ante Sučić, Franc Tavčar, Jelica Titin, Vida Tomšič, Đuro Trbović, Branko Trpenovski, Anton Tus, Albina Tušar, Angel Čemerski, Franjo Čordašić, Ljubomir Čupić, Nurija Ćosović, Dane Ćuić, Pero Cukon, Gojko Ubiparip, Slobodan Filipović, Fatima Hadžialić, Kiro Hadživasilev, Katalin Hajnal, Sinan Hasani, Franjo Herljević, Fadilj Hodža, Risto Džunov, Slavko Šajber, Džemil Šarac, Boško Šiljegović, Kolj Široka, Branislav Škembarević, Mika Špiljak, Stevan Šublja, Mijat Šuković i Ali Šukrija

Članovi Predsedništva CK SKJ izabrani na XI kongresu SKJ: Dušan Alimpić, Mahmut Bakali, Vladimir Bakarić, Josip Broz Tito, Tihomir Vlaškalić, Aleksandar Grličkov, Stane Dolanc, Stevan Doronjski, Dušan Dragosavac, Veselin Đuranović, Vidoje Žarković, Edvard Kardelj, Lazar Koliševski, Nikola Ljubičić, Cvijetin Mijatović, Branko Mikulić, Miloš Minić, Milka Planinc, France Popit, Vojislav Srzentić, Petar Stambolić, Nikola Stojanović, Angel Čemerski i Fadilj Hodža

 • Članovi Centralnog komiteta SKJ od 1982. do 1986. godine.

Članovi CK SKJ izabrani na XII kongresu SKJ, održanom u Beogradu, od 26. do 29. juna 1982. godine: Ramiz Abduli, Roman Albreht, Dušan Alimpić, Šahin Arif, Krste Atanasovski, Milorad Babić, Vladimir Bakarić, Eržebet Balažević, Milutin Baltić, Dimče Belovski, Pal Benak, Jure Bilić, Jakov Blažević, Dušan Bogdanov, Slobodan Bojanić, Lojze Briški, Nevena Bubanja, Marinko Bulatović, Vera Bunteska, Ilija Vakić, Danilo Vasić, Živan Vasiljević, Dušan Veljković, Andrej Verbič, Dobrivoje Vidić, Tihomir Vilović, Radovan Vlajković, Azem Vlasi, Tihomir Vlaškalić, Anton Vratuša, Josip Vrhovec, Vuko Vukadinović,Živorad Raičević , Boško Vukov, Miodrag Vuković, Bruno Vuletić, Špiro Galović, Majda Gaspari, Dušan Gligorijević, Stanka Glomazić–Leković, Vesela Gogova, Petar Gračanin, Aleksandar Grličkov, Boro Denkov, Veli Deva, Stojan Dimovski, Nijaz Dizdarević, Stane Dolanc, Zvone Dragan, Dušan Dragosavac, Milojko Drulović, Rato Dugonjić, Marko Đuričin, Predrag Đurić, Vidoje Žarković, Silvija Žugić–Rijavec, Anton Zupančič, Ljubiša Igić, Trpe Jakovlevski, Petar Jakšić, Slavojka Janković, Vlado Janžič, Georgije Jovičić, Šaban Kevrić, Nikola Kmezić, Rudi Kolak, Lazar Koliševski, Kemal Korajlić, Dragutin Kosovac, Đorđe Kostić, Sergej Krajger, Anica Kristan, Boško Krunić, Milan Kučan, Ivica Kukoč, Iljaz Kurteši, Todo Kurtović, Đorđe Lazović, Marko Lolić, Milojko Lučić, Nikola Ljubičić, Nandor Major, Branko Mamula, Živko Marčeta, Slavko Marićević, Andrej Marinc, Dragoslav Marković, Krste Markovski, Petar Matić, Rudolf Matošević, Ahmet Mehović, Munir Mesihović, Fatima Midžić, Niko Mihaljević, Cvijetin Mijatović, Branko Mikulić, Obren Milačić, Slavka Miladinović, Veljko Milatović, Luka Miletić, Smiljka Milojević, Miloš Minić, Lazar Mojsov, Veselj Morina, Bogoljub Nedeljković, Mirko Ostojić, Najdan Pašić, Milan Pavić, Ivo Perišin, Dragoljub Petrović, Milka Planinc, France Popit, Dušan Popović, Mihajlo Popović, Miran Potrč, Hamdija Pozderac, Radenko Puzović, Ivica Račan, Ilija Radaković, Miljan Radović, Mićo Rakić, Hisen Ramadani, Nikola Ražnatović, Mitja Ribičič, Marjan Rožič, Alenko Rubeša, Zorka Sekulović, Boro Simić, Jakov Sirotković, Janko Smole, Aleksandar Spirkovski, Vojislav Srzentić, Petar Stambolić, Metodija Stefanovski, Nikola Stojanović, Stanislav Stojanović, Stojan Stojčevski, Vlado Strugar, Taip Taipi, Arif Tanović, Branko Trpenovski, Dane Ćuić, Dobroslav Ćulafić, Fadilj Ćuranoli, Igor Uršić, Ivo Fabinc, Marko Filipović, Nikica Franović, Kiro Hadži–Vasilev, Sinan Hasani, Franjo Herljević, Sanije Hiseni, Ivan Hočevar, Fadilj Hodža, Jože Ciuha, Marijan Cvetković, Angel Čemerski, Dušan Čkrebić, Milan Džajkovski, Boško Šiljegović, Kolj Široka, Drago Šofranac, Mika Špiljak i Ali Šukrija

 • Članovi Centralnog komiteta SKJ od 1986. do 1990. godine.

Članovi CK SKJ izabrani na XIII kongresu SKJ, održanom u Beogradu, od 25. do 28. juna 1986. godine: Mato Andrić, Miloš Bajčetić, Šućro Bandić, Dimitrije Baucal, Ivan Brigić, Stane Brovet, Josip Bukovčan, Radoslav Bulajić, Seniha Bulja, Simeon Bunčić, Ljubomir Varošlija, Matija Vaslović, Sanije Veselji, Dobrivoje Vidić, Radovan Vlajković, Josip Vrhovec, Milutin Vukašinović, Perko Vukotić, Mlađen Vuković, Vangel Gagačev, Radiša Gačić, Milan Gorjanc, Miomir Grbović, Božidar Grubišić, Dušica Danilović, Ladislav Daraboš, Teza Dimić, Dimitar Dimidžievski, Suzana Dinevska, Raif Dizdarević, Stane Dolanc, Svetislav Dolašević, Dušan Dragosavac, Ivo Družić, Enver Đerdeku, Dalij Đonlagić, Milo Đukanović, Mladen Đurin, Josip Eterović, Vidoje Žarković, Janez Zahrastnik, Janez Zemljarič, Dragica Zagrebec, Snežana Zlatar, Janko Zupančić, Hrvoje Ištuk, Branko Jerčinović, Lambe Jovanoski, Nerandža Jovanov, Radovan Jovanov, Nikola Jovanović, Vjekoslav Juričić, Ivo Karamarko, Milka Kiković, Vojislav Knežević, Anđelko Kovačević, Rudi Kolak, Martina Kolar, Stevan Korošec, Dragutin Kosovac, Radoje Kostadinović, Sergej Krajger, Adem Krasnići, Dara Krnetić, Antun Kruljac, Boško Krunić, Muhiba Kulović, Dragana Labus, Branko Lađević, Mihailo Lalić, Marko Lolić, Vukašin Lončar, Anton Lukežić, Nandor Major, Mladenko Maksimović, Branko Mamula, Ante Marković, Krste Markovski, Petar Matić, Suljo Mehić, Ahmet Mehović, Esad Merdić, Munir Mesihović, Branko Mikulić, Mihajlo Milojević, Stevan Mirković, Blagoja Mitanovski, Vukašin Mićunović, Ivan Mihaljev, Lazar Mojsov, Rahman Morina, Boris Mužević, Said Mujkanović, Đuro Nemet, Branka Obrenić, Borislav Odadžić, Milica Ozbič, Marko Orlandić, Marjan Orožen, Tosum Pahumi, Jovo Panajotović, Milan Pančevski, Milica Pejanović, Marica Petrović, Mihajlo Pešić, Milka Planinc, Jordan Pop-Jordanov, Hamdija Pozderac, Milovan Popović, Trajko Prendžov, Tomislav Radović, Radovan Radonjić, Ivica Račan, Milanko Renovica, Hašim Redžepi, Bogoljub Redžić, Stevan Santo, Zorka Sekulović, Maksimilijan Senica, Branislav Simić, Dobrivoje Simonović, Jože Slokar, Andrej Spasov, Borisav Srebrić, Boris Stankovski, Ivan Stojanović, Nikola Stojanović, Stanislav Stojanović, Taip Taipi, Dragan Tomić, Stanko Tomić, Nedelko Trajkovski, Bogdan Trifunović, Vasil Tupurkovski, Tomo Cerjan, Darja Colarič, Nurhan Ćato, Uglješa Uzelac, Igor Uršič, Anđelija Filipović, Slobodan Filipović, Gojko Hajduković, Sinan Hasani, Vinko Hafner, Vladimir Hodaj, Ahmet Hodžić, Dušan Čkrebić, Ali Šabani, Franc Šetinc, Petar Šimić, Kolj Široka, Franc Šifkovič, Drago Šofranac, Stipe Šuvar, Borut Šuklje i Ali Šukrija

Literatura uredi

 • Pregled Istorije Saveza komunista Jugoslavije. „Institut za izučavanje radničkog pokreta“, Beograd 1963. godina.
 • Istorija Saveza komunista Jugoslavije. Izdavački centar „Komunist“ Beograd, „Narodna knjiga“ Beograd i „Rad“ Beograd, 1985. godina.