Za ostale upotrebe, v. Čitluk.

Za vreme turske vladavine nad Srbijom, postojale su dve vrste privatnih zemljišnih poseda koje je raja obrađivala. Čitluci su se zvali posedi koje je muslimanska raja obrađivala, a baština su bili posedi koje je hrišćanska raja obrađivala. Čitlučenje je kupovina ili otimanje poseda od hrišćanske raje i pretvaranje u čitluke, pa se stoga taj proces i zove čitlučenje. Čitlučenje je obično bilo izvršavano od strane janjičara ili spahija.

Vidi još

uredi