Čiček Hatun (tur. Çiçek Hatun; 1431 — 1498) je bila supruga sultana Mehmeda II i majka Princa Džema.

Život Uredi

Njeno poreklo se ne zna. Tvrdi se da je bila Srpkinja, Grkinja ili Francuskinja. Njen brat, po imenu Ali, bio je u sultanovoj službi. U harem je stigla 1457. godine, a 1459. godine rodila princa Džema. Posle smrti princa Mustafe, Džem je iz provincije Kastamonu prebačen u provinciju Konja, te je i ona otišla s njim. Džemu je kao lala bio dodeljen Gedik Ahmet-paša, koji je radio sve kako bi više istakao Bajazita, a ne Džema.

Trudila se da Džema otrgne od evropskog uticaja, ali nije uspela. Džem se oženio Elenom, koja je bila ćerka Nikole di Pitigliana. Posle smrti sultana Mehmeda Džem se, ne časeći časa, proglasio sultanom Anadolije zahvaljujući tadašnjem velikom veziru, Karamnli Mehmet-paši, koji je vest o padišahovoj smrti poslao prvo njemu, pa Princu Bajazitu. Međutim, njega su ubili janičari, koji su podržavali Bajazita. Bajazit je nakon 6 dana došao u prestonicu i preuzeo vlast. Posle smrti Princa Džema, Čiček Hatun je izbegla u Kairo, gde je i umrla 1498, u 67. godini života.