Četnici (razvrstavanje)

Četnici su pojam koji može imati više značenja:

  • Jugoslovenska vojska u otadžbini - antifašistička, antinacistička i antikomunistička oružana formacija koja je delovala na teritoriji okupirane Kraljevine Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, pod formalnom komandom kralja Petra II Karađorđevića i Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije u emigraciji, te kao takva većim delom rata od saveznika prepoznata kao legitimna vojna organizacija Kraljevine Jugoslavije, odnosno ostatak Jugoslovenske kraljevske vojske koji je izbegao zarobljavanje u Aprilskom ratu 1941. godine
  • Legalizovani četnici - naziv oružanih formacija u sastavu Srpske Državne Straže koje su nastale legalizovanjem nekadašnjih pripadnika četničkih odreda Jugoslovenske Vojske u Otadžbini kod marionetske Nedićeve vlade u Srbiji u okupiranoj Kraljevini Jugoslaviji tokom drugog svetskog rata
  • Pećančevi četnici - oružane formacije koje su bile aktivne u Nedićevoj Srbiji, lojalne marionetskom režimu i nemačkoj vojnoj administraciji, a borili su se prevashodno protiv partizana.