Četiri temperamenta

4 humora: kolerik, melanholik, flegmatik i sangvinik

Četiri temperamenta je naziv za modernu psihološku teoriju koja ljudske ličnosti dijeli na četiri tipa, uzimajući kao uzor antički koncept humorizma.

Ta četiri tipa su:

  1. sangvinik (ekstrovertiran, usmjeren na druženje)
  2. kolerik (usmjeren na posao)
  3. melanholik (usmjeren na razmišljanje)
  4. flegmatik (samozadovoljan, više voli stabilnost od promjene)

Eksterni linkoviUredi