Čedomorstvo

Čedomorstvo predstavlja lišenje života deteta pri porođaju.

U srednjovekovnom krivičnom pravu smatralo se težim oblikom ubistva, medjutim tokom 19. veka ovaj oblik ubistva je predviđen kao privilegovani oblik. Presudna za predviđanje ovog ubistva kao privilegovanog jesu saznanja do kojih se došlo u medicini da se, za vreme porođaja i neko vreme, neposredno nakon porođaja, majka nalazi u stanju psihofizičkih poremećaja, što opravdava njen blaži tretman u slučaju ubistva deteta.

Izvršilac može biti samo majka. Ukoliko delo izvrši neko drugo lice, a majka ga na to podstrekne ili mu pomogne u izvršenju za vreme porodjaja ili neposredno nakon porodjaja za vreme trajanja poremećaja, ona će se smatrati saučesnikom, a izvršilac će odgovarati za ubistvo.

Radnja izvršenja se sastoji u lišavanju života deteta koje može biti izvršeno činjenjem ili nečinjenjem. Objekt radnje je dete i nužno je da je porođaj započeo i da je dete živo rodjeno. Ako se radnja izvrši pre početka porođaja, odnosno prema plodu, to će biti krivično delo nedozvoljenog prekida trudnoće.

Krivično delo ubistva deteta pri porodjaju mora biti izvršeno za vreme porodjaja ili neposredno nakon porodjaja dok traje poremećaj izazvan porodjajem. Poremećaj se ne razmatra sa aspekta neuračunljivosti ili bitno smanjene uračunljivosti. Sporno je koliko dugo traje taj poremećaj. Smatra se da je taj interval od nekoliko sati do nekoliko dana. Nužno je utvrditi da je majka u momentu izvršenja dela bila pod uticajem tog poremećaja. Sporna je situacija kada majka pre porodjaja planira izvršenje dela. Za postojanje ovog dela neophodno je postojanje umišljaja, direktnog ili eventualnog.

Za ovo krivično delo u KZ Republike Srbije predvidjena je kazna zatvora od 6 meseca do 5 godine. U evropskom zakonodavstvu za ovo delo propisuje se stroža kazna nego za nehatno ubistvo npr švedski i holandski KZ propisuju kaznu zatvora do 6 godina.

V. takođerUredi