ČEDO KAPOR
Milinko Đurović, Blažo Jovanović i Čedo Kapor.jpg
Profesija društveno-politički radnik
Član KPJ od 1936.
Učešće u ratovima Španski građanski rat
Narodnooslobodilačke borbe
Služba Španska republikanska armija
NOV i PO Jugoslavije
Čin pukovnik u rezervi
Odlikovanja
Orden narodnog oslobođenja
Orden bratstva i jedinsta
Partizanska spomenica 1941.

Čedo Kapor (19142004), učesnik španskog građanskog rata i Narodnooslobodilačke borbe i društveno-politički radnik SFR Jugoslavije.

BiografijaUredi

Rođen je 7. aprila 1914. godine u Trebinju. Posle završene osnovne škole, izučio je grafički zanat u Beogradu.

Kao mladi radnik pristupio je radničkom pokretu, a 1936. godine je primljen u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Zbog revolucionarnog rada više puta je hapšen, a 1936. je odgovarao i pred Državnim sudom za zaštitu države.

Godine 1936. godine, otišao je u Španiju gde se u redovima Internacionalnih brigada borio za odbranu Španske republike i protiv fašizma. U Španskoj republikanskoj armiji je bio politički radnik u četi, bataljonu i brigadi. Godine 1939. posle pada Barselone i poraza Španske republike, zajedno sa drugim borcima Internacionalnih brigada, odlazi u Francusku. U Francuskoj se sve do kraja 1941. godine nalazio u koncentracionim logorima Sen Siprijen i Girs, gde su bili zatočeni borci Internacionalinh brigada.

Januara 1942. godine uspeo je da se preko Nemačke prebaci u okupiranu Jugoslaviju, gde se odmah uključio u Narodnooslobodilačku borbu. Tokom rata bio je na dužnostima:

  • instruktora Operativnog štaba NOP odreda Hercegovine
  • zamenika političkog komesara Južnohercegovačkog partizanskog odreda
  • sekretar Okružnog komiteta KPJ za Hercegovinu
  • političkog komesara Desete hercegovačke udarne brigade
  • sekretar Oblasnog Narodnooslobodilakog odbora za Hercegovinu

Bio je član Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) i Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ).

Posle oslobođenja Jugoslavije, 1945. godine, nalazio se na raznim odgovornim društveno-političkim funkcijama. Bio je sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu; ministar saobraćaja u Vladi Narodne Republike Bosne i Hercegovine; pomoćnik ministra saobraćaja u Vladi FNRJ; predsednik Saveta za lokalnu industriju i lokalne poslove Vlade NR BiH; direktor Direkcije mašinogradnje i metalne industrije BiH; predsednik Narodnog odbora Trebinjskog sreza; član Izvršnog veća NR BiH; sekretar za saobraćaj i puteve BiH i predsenik Odbora za industriju i saobraćaj Skupštine Bosne i Hercegovine.

Bio je član Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine i član Predsedništva CK SK BiH. Više puta je biran za poslanika skupštine BiH i poslanika Savezne skupštine SFRJ. Bio je predsednik Auto-moto saveza Jugoslavije, predsednik Matice iseljenika Bosne i Hercegovine i predsednik Saveznog odbora SUBNOR-a Jugoslavije (do 1974. godine kada ga je na ovoj funkciji nasledio Kosta Nađ).

Umro je 20. marta 2004. godine u Sarajevu. Sin njegovog rođenog brata Gojka, bio je književnik Momo Kapor.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja, među kojima su Orden narodnog oslobođenja i Orden bratstva i jedinstva.

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.
  • Vojna enciklopedija (knjiga četvrta). Beograd 1972. godina.
  • Jugoslovenski savremenici - Ko je ko u Jugoslaviji. Hronometar, Beograd 1970. godina.