Ćipur je mjesto na Cetinju gdje se nalazio manastir Crnojevića. Ostaci manastira se nalaze između cetinjskog manastira i biljarde. Poznat je po Kapela na Ćipuru gdje su sahranjeni Kralj Nikola i Kraljica Milena.

Cerkiew na Ćipurze w Cetinje 01.jpg